AJANKOHTAISTA

Tervetuloa! Operaattori on tavattavissa tiistaisin klo 12-15 sekä sopimuksen mukaan.

TILOJEN KOKEILEVA KÄYTTÖ


Nokian kaupunki on luovuttanut 1.2. – 31.5.2022 Nokian Taidetalon ensisijaisesti kulttuuri- ja kansalaistoiminnan seuraparlamentin toimialuetta edustavien taustayhteisöjen yleishyödylliseen, kokeilevaan käyttöön siten, että Tehdassaaren Tuki ry toimii tilojen käytön Operaattorina. Operaattori on toiminnasta vastuussa parlamentille. Tilojen käytöstä ei makseta rahallista vastiketta kokeilujakson aikana.Kokeilun tarkoitus ja tavoitteet


Kokeilussa on kyse uudenlaisesta kansalaisyhteiskunnan toimijoiden toimintamallin yhteistoiminnallisesta kehittämisestä. Kokeilu vahvistaa toimijoiden osallisuutta, lisää vaikuttamismahdollisuuksia ja noudattaa tyhjiä tiloja koskevaa politiikkasuositusta.


Tyhjien tilojen käyttöönotto taitavasti toteutettuna voi tarjota kasvualustan uudenlaiselle luovuudelle, kaupunkikulttuurille, yrittäjyydelle ja osallisuudelle sekä edistää sosiaalisesti kestävään kehitykseen ja paikallisiin yhteisöihin sitoutunutta tulevaisuutta. Kokeilu voi onnistuessaan johtaa myös muihin vastaaviin tilojen käytön kokeiluihin Nokian kaupungilla erilaisten yhteisöjen tilojen tarpeen ollessa suuri ja toisaalta kaupungilla olevien tyhjien tilojen täyttämiseksi.Nokian kulttuuri- ja kansalaistoiminnan seuraparlamentti


Parlamentin jäsenet edustavat eri taiteenlajeja, asukas- ja kylätoimintaa sekä kotiseututyötä, elinkeinoelämää, luontoa ja ympäristöä, monikulttuurisuutta, lasten ja nuorten kulttuuri- ja järjestötoimintaa sekä yhteiskunnallisia toimijoita. Lisäksi parlamentissa on kaupungin vapaa-aikapalveluiden, kaupunkikehityslautakunnan sekä vapaa-aikajaoston edustus. Parlamentin tehtävänä on yhdistysten ja kaupungin välisen yhteistyön tiivistäminen ja kehittäminen. Se tarjoaa yhdistyksille suoran yhteyden kaupunkiin, mahdollisuuden osallistua toiminnan suunnitteluun sekä päätöksenteon valmisteluun. Kaupunki puolestaan saa käyttöön yhdistysten monipuolisen osaamisen. Parlamenttitoiminta kannustaa myös järjestöjen väliseen, toimialarajat ylittävään yhteistyöhön.Operaattori: Tehdassaaren Tuki ry.


Tehdassaaren Tuki ry. on toiminut Nokian Tehdassaaressa TEHDAS 108 – Luovassa Keskuksessa vuodesta 2013 alkaen järjestäen mm. kulttuuritoimintaa ja välityömarkkinoiden palveluja. Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää, elävöittää ja tukea nokialaista kulttuuritoimintaa, edistää kansalaisten omaehtoista kulttuuriharrastusta, sekä uudistaa ja kehittää kansalaisten kulttuurikäsitystä.


Nokian taidetalon kokeilevan käytön Operaattorina, yhdistyksen päätavoite on toimia asiantuntijana tilojen kokeilevaan käyttöön liittyvän toimintamallin ja -alustan kehittämisessä, sekä tarjota oikeudenmukainen ja sujuva varaus- ja käyttökokemus tilan monimuotoiselle käyttäjäkunnalle. Lisäksi tavoitteena on yhteisöllisyyden ja yhteistoiminnallisuuden vahvistaminen parlamentin jäsen- ja taustayhteisöissä sekä niiden välillä.


Operaattori on tavattavissa tiistaisin klo 12-15 sekä sopimuksen mukaan.