Varattavat tIlat

Milloin tilat ovat varattavissa?


Nokian Taidetalon kokeilevan käytön tilat ovat varattavissa pääsääntöisesti ma-su klo 9 – 22. Muista ajankohdista sekä tiloihin etukäteen tutustumisesta paikan päällä voi neuvotella erikseen Operaattorin kanssa.


Minkälaiseen käyttöön?


Tilojen ensisijainen käyttötarkoitus on yleishyödyllinen (mm. kokoukset, harjoitukset, harrastustoiminta, yleisötilaisuudet ja näyttelyt). Operaattori kannustaa käyttäjiä kaupunkilaisille suunnattujen maksuttomien palvelujen tuottamiseen.


Tiloja voi varata tilapäiseen käyttöön tai vakiokäyttöön. Tilapäinen käyttö on kertaluontoista, vakiokäytössä varaus toistuu samana ajankohtana viikottain / kuukausittain. Tilapäiskäyttäjä noutaa laina-avaimen ja palauttaa sen sopimuksen mukaan. Vakiokäyttäjät saavat oman avaimen.


Kuka tiloja voi varata?


Ensisijaisesti

Nokian kulttuuri- ja kansalaistoiminnan seuraparlamentin toimialuetta edustavat taustayhteisöt sekä Nokian kaupungin perhekeskusverkosto.

 • varauksen voi tehdä milloin vain (huomioithan, että saat varausvahvistuksen 3 arkipäivän sisällä). Avainten nouto/palautus tiistaisin klo 12-15, muina aikoina: sovi noudosta operaattorin kanssa.

 • tilapäiskäyttö sekä vakiokäyttö

 • max. 20 h / vko tasapuolisen käytön varmistamiseksi


Toissijaisesti

Kaupungin urheilu- ja liikuntaseurat.

 • varauksen voi tehdä aikaisintaan 3 viikkoa ennen tilaisuutta

 • vain tilapäiskäyttö

 • max. 10 h / vko tasapuolisen käytön varmistamiseksi


Muuta huomioitavaa


Tilojen käytön edellytyksenä on yhteisten pelisääntöjen (alla) noudattaminen.


Tiloissa voi väliaikaisesti kokoontua samaan aikaan 30 henkilöä. Tiloissa ei saa käyttää avotulta.


Operaattori on sitoutunut palvelemaan kaikkia kokeilun piiriin kuuluvia käyttäjiä tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti. Operaattorin toive on, että tilojen käyttäjät huomioisivat puolestaan tiloja käyttäessään turvallisemman tilan etiketin, jolla pyritään luomaan sellainen ympäristö, missä kaikki pyrkivät omalla toiminnallaan rakentamaan yhdenvertaista, kunnioittavaa ja avointa ilmapiiriä ja keskustelua.

pelisäännöt

1. Tilan käyttäjän edustaja hyväksyy avainten luovutuksen yhteydessä (tai muuten Operaattorin kanssa sovitusti) allekirjoituksellaan tilojen käyttöön liittyvät yleiset pelisäännöt.

2. Varauslomakkeella tehty varaus käsitellään sitovana varauksena, jossa sovelletaan seuraavia peruutusehtoja: Tilan käyttäjän on ilmoitettava Operaattorille mahdollisesta varauksen peruuntumisesta tai siirtämisestä viimeistään 48 h ennen tilaisuutta.

3. Tilan käyttäjän edustaja kuittaa avaimen vastaanotetuksi Operaattorilta allekirjoituksellaan, ja palauttaa sen sovitusti. Vakiokäyttäjät saavat oman avaimen. Jos Tilan käyttäjä kadottaa avaimen, on siitä välittömästi ilmoitettava Operaattorille. Lukon ja avainten uudelleen sarjoittamisesta aiheutuvista kustannuksista vastaa avaimen kadottanut taho.

4. Tilojen ensisijainen käyttötarkoitus on yleishyödyllinen (mm. kokoukset, harjoitukset, harrastustoiminta, avoimet yleisötilaisuudet ja näyttelyt).

5. Tilat ovat varattavissa pääsääntöisesti ma-su klo 9 – 22. Muista ajankohdista sekä tiloihin etukäteen tutustumisesta paikan päällä voi neuvotella erikseen Operaattorin kanssa.


6. Tilan käyttäjä vastaa sellaisten tapahtumien vastuuvakuutuksista, jotka edellyttävät ennakkoilmoitusta poliisille. Tapahtumajärjestäjän vastuuvakuutus ei siis ole pakollinen, mutta on huomattava, että korvausvastuu toimintaa järjestävällä taholla saattaa silti olla. Kaupunki ja Operaattori eivät ole vastuussa asiakkaille muiden toimijoiden toiminnasta aiheutuvista tapaturmista tiloissa.


7. Tilan käyttäjä vastaa järjestämissään tapahtumissa Taidetalolle asetetun henkilömäärärajoituksen toteutumisesta: Tiloissa voi väliaikaisesti kokoontua samaan aikaan 30 henkilöä. Operaattori valvoo mahdollisten samanaikaisten varausten yhteenlaskettua henkilömäärää jo varausten yhteydessä.

8. Tilan käyttäjä noudattaa rakennusta koskevia vakuutusyhtiön suojeluohjeita: Taidetalolla ei saa käyttää avotulta. Mahdollisesta rakennukselle tai irtaimelle aiheutuneesta vahingosta vastaa se Tilan käyttäjä, jonka tilaisuudessa vahinko tapahtui.

9. Tilan käyttäjä siivoaa omat jälkensä eli huolehtii siitä, että tilat jäävät oman käytön jälkeen yleisiä tiloja myöten siihen kuntoon ja järjestykseen kuin ne olivat tiloja vastaanotettaessa. Pienet jätteet lajitellaan niille osoitettuihin astioihin Taidetalon sisätiloissa tai Kerholan pihalla sijaitsevaan kierrätyspisteeseen. Kokeilun aikana jäteastioiden tila on rajoitettu, joten jokainen Tilan käyttäjä hoitaa itse isommat jätteet pois eikä niitä jätetä käytössä olevien jäteastioiden ulkopuolelle.

10. Tilan käyttäjältä ei peritä rahallista vastiketta kokeilujakson aikana. Kustannuksia vaativien tilaisuuksien järjestäjä voi periä tiloissa järjestetystä tapahtumasta pääsylipputuloja kustannusten kattamiseksi. Tiloissa voi suorittaa myös toimintaa, jolla tilaisuuden järjestäjä hankkii varoja toimintansa ylläpitämiseen.

11. Tilan käyttäjä, joka ei noudata näitä pelisääntöjä menettää oikeuden tilojen käyttämiseen koko kokeilujakson ajaksi.

Tutustu tiloihin

Alakerran esteetön monitoimisali

 • 61 m2

 • suurempiin kokoontumisiin

 • 1-25 hlöä

 • vakiovarustelu: kiinteä äänentoisto, tunnelmavalaistus/näyttelyvalaistus, vihersisustus, itsepalvelukahvila, sohvaryhmä. (+taittopöydät 5 kpl ja tuolit 10kpl tarvittaessa.)

Yläkerran monitoimisali

 • 22 m2

 • pienempiin kokoontumisiin

 • 1-10 hlöä

 • vakiovarustelu: taittopatjat 4kpl, matot 3 kpl, nojatuoli, vihersisustus, näyttelyvalaistus, arkistokaapit 6kpl, syöttötuolit 3kpl (+taittopöydät 2kpl tarvittaessa.)


Neuvottelutila

 • 8,5 m2

 • privaattiin kokoontumiseen

 • 1-6 hlöä

 • vakiovarustelu: fläppitaulu, tussit, pöytäryhmä 6 hlö:lle, matto, vihersisustus, äänieristys.

Ateljeetila

 • 13,5 m2

 • taiteelliseen työskentelyyn

 • 1-3 hlöä

 • vakiovarustelu: arkistokaapit 2 kpl, kirjoituspöydät 2kpl, maalausteline, askartelutarvikkeita, nojatuoli, vihersisustus.

Toimistotila/ ETÄtyötila

 • 11 m2

 • päätetyöskentelyyn

 • 1-2 hlöä

 • vakiovarustelu: kirjoituspöytä 2 kpl, tuolit 2kpl,